Om Oss

Till vänster på bilden Elke Beyer, i mitten Britt-Inger Vängbo och till höger Martin Beyer.

Martin Beyer : Född i Potsdam, Tyskland utbildad trädgårdsmästare. Har arbetat som trädgårdsmästare i Berlins botaniska trädgård i 9 år. Arbetar nu i Bygdeå församling som kyrkogårdsvaktmästare.

Martin var den som kläckte ideén om rosenträdgården.  Han har länge haft en dröm om att få anlägga en rosenträgård. Nu är utmaningen ännu större eftersom vi har norrländskt klimat att förhålla oss till.

Britt-Inger Vängbo : Boende i Åkullsjön sedan 30 år tillbaka. Är en glad trädgårdsamatör. Har sedan tidigare drivit projektet "Ett blomstrande Åkullsjön" där vi färdigställde en blomsterpromenad runt sjön.  Tog kontakt med projektet Urnära och sökte pengar till den rosenträdgård som nu är på gång.

Elke Beyer : Född i Berlin i Tyskland. I Tyskland var hon utbildad och arbetade som sjukgymnast. Nu jobbar hon som personlig assistent i Robertsfors Kommun. Elke är också en glad trädgårdsamatör.

 

 

Länkar :

Plantmarknad i Tyskland www.berliner-staudenmarkt.de

Trädgård i Lappland www.rosalapponica.nu

Plantskola www.hansskogsplantskola.se