Om Projekt / um das Projekt

Projektetes namn Rosa aurora borealis kanske behöver förtydligas det är inte en rossort utan betyder Norrskens rosor.

Projektet har medfinansierats av EU, Länsstyrelsen och Jordbruksverket via Urnära. 

Genom projektet ha vi anlägga en visningsträdgård för rosor.

I visningsträdgården finns över 80 olika buskrosor.

Vi vill testa och tänja på gränser för att se om det faktiskt finns fler rossorter som vi kan odla här än vad som nu anges

på zonkartor för vårt nordliga klimat.

Invigning var 4. augusti 2012.

 

Rosa aurora borealis ist der Name des Projektes. Rosa aurora borealis bedeutet Rosen under dem Nordlicht.

Das Projekt wurde mit Mitteln der EU, des Landes Västerbottens , Amt fuer Landwirtschaft via Urnära mitfinanziert.

Damit konnten wir einen Rosensichtungsgarten anlegen. Hier zeigen wir mehr als 80 unterschiedliche Buschrosen.

Wir wollen austesten wieviele Rosensorten in diesem Klima wachsen.

Die Einweihung des Rosengartens war am 4. August 2012.

 

 

 

 

Länkar :

Plantmarknad i Tyskland www.berliner-staudenmarkt.de

Trädgård i Lappland www.rosalapponica.nu

Plantskola www.hansskogsplantskola.se