Om Projekt

Projektetes namn Rosa aurora borealis kanske behöver förtydligas det är inte en rossort utan betyder Norrskens rosor.

Projektet har medfinansierats av EU, Länsstyrelsen och Jordbruksverket via Urnära. 

Genom projektet ha vi anlägga en visningsträdgård för rosor.

I visningsträdgården ha vi plantera 100 olika buskrosor.

Vi vill testa och tänja på gränser för att se om det faktiskt finns fler rossorter som vi kan odla här än vad som nu anges

på zonkartor för vårt nordliga klimat.

Invigning var 4. augusti 2012.

 

 

 

Länkar :

Plantmarknad i Tyskland www.berliner-staudenmarkt.de

Trädgård i Lappland www.rosalapponica.nu

Plantskola www.hansskogsplantskola.se